Gospodarstwo Ogrodnicze
Adam Pietrzak
Rembertów 65
05-555 Tarczyn
Tel. (22) 727 76 68
Fax. (22) 727 88 55
adam@kwiatypietrzak.pl